Правила сервісу

Правила сервісу (далі – Правила) є публічною офертою та набирають чинності з моменту реєстрації Користувачем на Сайті або в мобільному додатку, а також з моменту подання заявки Клієнтом на створення Особистого кабінету.

Статус Правил користування Сервісом FINDRES

Правила визначають права та обов'язки Користувачів, Клієнтів, Адміністрації сайту, правила бронювання закладів. Правила є обов'язковими для ознайомлення як Користувачу, так і Клієнту. Реєстрація нового Користувача або створення Клієнтом Особистого кабінету означають беззаперечне прийняття Правил. Правила втрачають чинність при видаленні Особистого кабінету Клієнта або профілю Користувача.

Адміністрація Сайту має право змінювати Правила на власний розсуд. Актуальна версія Правил знаходиться за посиланням https://findres.ua/info/terms.

Реєстрація в системі FINDRES, статус Клієнта, статус Користувача

Користувач – може переглядати сайт, бронювати заклади через Сайт або мобільний додаток Сервісу.

Клієнт – має свій Особистий кабінет, має можливість додавати та редагувати власні заклади.

Під час реєстрації Користувач зобов'язаний надати номер телефону для подальшої ідентифікації в системі. На цей номер буде надіслано унікальний одноразовий код у SMS для входу та реєстрації. У разі успішного введення коду Користувачу буде запропоновано ввести ім'я. FINDRES не несе відповідальності за недостовірність цих відомостей.

Під час реєстрації Клієнта необхідно буде вказати достовірні контактні дані, які запитує сайт. Реєстраційна форма Сайту може вимагати у Користувача додаткову інформацію.

Після успішної реєстрації на Сайті Адміністрація приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені у цих Правилах.

Після реєстрації Користувач та Клієнт дають згоду на обробку Сервісами FINDRES будь-яких даних та контенту, що надаються Користувачем та Клієнтом.

Клієнт повинен зберігати свої облікові дані у безпеці, не передавати третім особам.

У разі несанкціонованого доступу до облікових даних та/або персональної сторінки Користувача або Клієнта, останній бере на себе обов’язок зв'язатися з Адміністрацією сайту.

Обов'язки Клієнта FINDRES

Під час користування Послугами Сайту Клієнт зобов'язаний:

 • дотримуватись положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, слідкувати за їх актуалізацією;
 • зберігати на сторінці закладу лише достовірну та актуальну інформацію, не вводити в оману Користувачів;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та логіна Користувача;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включно з посиланнями на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
 • передавати облікову інформацію інших Клієнтів куди завгодно, а в разі, коли така інформація стала відомою третім особам, повідомити про це Адміністрацію сайту;
 • здійснювати резервне копіювання важливої для Клієнта інформації, що зберігається на його персональній сторінці.

Під час користування Послугами Сайту Клієнту забороняється:

 • реєструватися, використовуючи недостовірні дані про себе;
 • користуватися обліковими даними та будь-якими іншими даними іншого зареєстрованого Клієнта;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка містить загрози, образи, насильство, екстремістську інформацію, лайку, порно, інформацію, що порушує авторське право тощо;
 • використовувати інтелектуальну власність інших Клієнтів та Адміністрації Сайту;
 • намагатися порушити роботу Сайту за допомогою вірусів чи іншого програмного забезпечення;
 • використовувати без спеціального дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом та його сервісами;
 • розміщувати рекламу без погодження з Адміністрацією сайту;
 • розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

Клієнт несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену ним на Сайті та/або повідомляє іншим Клієнтам, а також за будь-які взаємодії з іншими Клієнтами, що здійснюються на власний ризик.

Якщо Клієнт не погоджується з цими Правилами, він має право відмовитися від користування Сервісом.

Для покращення та оптимізації взаємодії між Клієнтом, Користувачами та Адміністрацією з боку Клієнта знадобляться наступні дані: кількість часу, який у середньому займає кожна послуга в його закладі та час перерви між послугами.

Інтелектуальні права

Будь-які об'єкти, розміщені на Сайті Клієнтом, є об'єктами виняткових прав Адміністрації та Клієнтів Сайту. Під час видалення Клієнта з Бази даних Сайту архівні копії деякий час можуть зберігатися в Адміністрації.

Функціонування FINDRES та відповідальність за його використання

Клієнти самі несуть відповідальність за свої дії в Особистому кабінеті Сайту та за редагування сторінок закладів.

Адміністрація сайту зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки в будь-який час із попереднім повідомленням або без нього.

У разі порушення Правил використання сайту, Адміністрація сайту має право повідомити Клієнта про це, видалити інформацію, що порушує Правила, або ж повністю видалити заклад Клієнта з Бази.

Видалення Особистого кабінету Клієнта означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також усієї інформації Клієнта, введеної під час реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Клієнт втрачає права доступу до Сайту.

Адміністрація Сайту забезпечує функціонування та працездатність Сайту та зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв та перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту та спричинену ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду, нанесену комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликану або пов'язану зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

Адміністрація Сайту має право розпоряджатися будь-якою інформацією, наданою Клієнтами або Користувачами, у тому числі з рекламною метою.

Адміністрація Сайту має право надсилати Користувачу та Клієнту інформацію про розвиток Сайту та його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

Адміністрація Сайту має право здійснювати SMS та e-mail розсилки, а також розсилки у соціальних мережах та засобах обміну повідомленнями як Користувачам, так і Клієнтам з інформаційною та рекламною метою.

Обмеження відповідальності Адміністрації сайту:

Сайт та його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент та оформлення сайту, поставляються «такими, якими вони є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що сайт або його послуги можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання.

Задля уникнення непорозумінь, Користувачу слід дотримуватися запобіжних заходів у завантаженні з сайту або за розміщеними на ньому посиланнях, та при використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація сайту наполегливо рекомендує використовувати лише ліцензійне, зокрема антивірусне, програмне забезпечення;

Користуючись Сайтом, Користувач погоджується з тим, що завантажує з Сайту або за його допомогою будь-які матеріали на власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, у тому числі за шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третім особам, втрату даних або будь-яку іншу шкоду;

Адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, в тому числі втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликану у зв'язку з користуванням Сайтом, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких було отримано доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація сайту попереджала або вказувала на можливість спричинення такої шкоди.